Assessments

Een assessment levert een betrouwbaar beeld op, dat Wieringa vindt interpreteert in het licht van de organisatievraag en –context. De resultaten helpen u om sterktes en zwaktes van een (toekomstige) medewerker te leren kennen, afgezet tegen mogelijke toekomstperspectieven en veranderingen in of rondom uw organisatie. Het onderzoek tijdens een assessment richt zich op:

 • competenties;
 • persoonlijkheid;
 • intelligentie;
 • interesses.

Wieringa investeert in het traject met testkandidaten en de opdrachtgever.

Bij Wieringa vindt krijgt u:

 • één contactpersoon voor alle activiteiten;
 • specialistische kennis gericht op specifieke branches en functies;
 • een persoonsgerichte benadering van uw opdracht en kandidaten;
 • heldere analyse, toegespitst op uw vraagstelling;
 • snel advies: rapport in enkele werkdagen, uitslag telefonisch mogelijk binnen 1 dag.

Selectie-assessment

Tijdens de sollicitatieprocedure kunnen curriculum vitae en eigen impressies ontoereikend zijn om over de geschiktheid van een kandidaat te beslissen. Het selectie-assessment van Wieringa vindt kan uitstekend worden ingezet als toets of objectieve second-opinion. Uw organisatie krijgt deskundig en concreet antwoord op vragen als:

 • past de kandidaat in de organisatie(cultuur) ?
 • kent de kandidaat beperkingen? met welke risico’s?

Een scherp en onafhankelijk advies dient het belang van zowel de (kandidaat)medewerker als uw organisatie. Met de objectieve testgegevens wordt uw selectie trefzeker. Wieringa vindt zorgt bovendien dat u en de testkandidaten met het advies uit de voeten kunnen.

Potentieelassessment

Een assessment leent zich bij uitstek om persoonlijk potentieel in kaart te brengen, ten behoeve van carrièreplanning, organisatorische veranderingen en (toekomstige) personele beslissingen. Wieringa vindt kan uitspraken doen over de (organisatorische) ontwikkelingsnoodzaak en (individuele) ontwikkelingsbehoefte. Potentieelonderzoek omvat naast het rapport een terugkoppelingsgesprek met kandidaat en opdrachtgever.

Executive-assessment

Bij functies met een hoog afbreukrisico verdient de kandidaat-executive of manager in spe een grondige doorlichting: een executive-assessment kortom. Allereerst is een verkenning nodig van de functie, organisatiecontext en cultuur. Wieringa vindtverwerkt de informatie uit de intakefase in een profiel van competenties en risico’s. De meest cruciale competenties worden standaard door meer dan één assessor beoordeeld.