Webbased testen


Tests doen via internet: het is inmiddels testtechnisch verantwoord. En het bespaart uw testkandidaat kostbare tijd. Wieringa vindt bezit licenties van een selecte groep aanbieders. Zo kan uw kandidaat via een beveiligde inlogcode thuis of bij de eigen organisatie een aantal assessment-onderdelen op de pc invullen. Andere programma-onderdelen zoals intelligentie-onderzoek vinden wel plaats op kantoor bij Wieringa vindt. Uiteindelijk schuilt de kwaliteit van het geheel vooral in de interpretatie en nabespreking van de testresultaten. Juist: dáár investeert Wieringa vindt in.