Outplacement

Een outplacementtraject is uw kans om persoonlijk en actief begeleid te worden naar een andere functie. Wellicht beschouwt u outplacement bij aanvang nog niet als een kans: bijvoorbeeld als uw baan wegvalt, u vastloopt in uw werk, of als sprake is van samenwerkingsproblemen dan wel visieverschillen. Wieringa vindt maakt uw arbeidsmarktmogelijkheden helder, en zet natuurlijk waar mogelijk zijn netwerk in.

Outplacement is bij Wieringa vindt een helder traject.
1: Met een assessment krijgt u uw sterktes en zwaktes scherp.
2: Blik op de arbeidsmarkt: waar liggen concrete kansen voor u?
3: U weet wat bij u past of waar u wilt werken. Wieringa vindt coacht u om de juiste wegen naar uw doel te bewandelen.
4: Advies bij solliciteren: wij ondersteunen u: met (telefonische) coaching voor (en na) een gesprek. Of door bepaalde vaardigheden te          trainen.

Outplacement, zeker van een frisse start

Met een outplacementtraject bij Wieringa vindt biedt u medewerkers van wie afscheid moet worden genomen een hoffelijke uitgeleide. Zij kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien: 98 procent van onze outplacementkandidaten vindt een nieuwe, passende baan. En u bouwt aan uw reputatie: in uw bedrijf, op de arbeidsmarkt én bij uw klanten.

Een reorganisatie, onoverbrugbare meningsverschillen, nieuwe functieprofielen… soms is het onvermijdelijk dat een medewerker uw bedrijf verlaat en elders een nieuwe start maakt. Als verantwoordelijk werkgever wilt u daar graag bij begeleiden. Maar hr-managers hebben meestal noch de tijd, noch de distantie om dat goed te kunnen doen.

Deskundige metgezel

Wieringa vindt kan optreden als een onafhankelijke, vertrouwde en deskundige metgezel en coach op weg naar een nieuwe positie, dankzij inzicht in mensen en hun mogelijkheden, een uitgebreid netwerk en gedegen kennis van de arbeidsmarkt.

Een outplacementtraject kent ruwweg drie fases:

–          verwerken van het verlies,

–          inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en wensen voor de toekomst,

–          begeleiden naar nieuwe functie.

Binnen deze grote lijnen biedt Wieringa vindt maatwerk in outplacement, afhankelijk van wat de werkgever wenst en de werknemer nodig heeft.

Onderwerpen van gesprek

Meestal bestaat een traject uit een ontwikkelassessment en een tevoren afgesproken aantal gesprekken. De gesprekken kunnen zowel beschouwelijk als praktisch van aard zijn. Onderwerpen die aan de kunnen aan de orde komen:

–          een terugblik op en evaluatie van het arbeidsverleden tot nu toe

–          de resultaten van het ontwikkelassessment

–          zelfbeeld

–          individuele stijl afgezet tegen bedrijfsculturen

–          persoonlijke effectiviteit

–          balans tussen werk en privé

–          oriëntatie op de actuele arbeidsmarkt

–          uitzetten van een strategie

–          coaching bij zelfpresentatie, sollicitatietraining

–          advies bij lastige dilemma’s als er gekozen moet worden tussen verschillende aanbiedingen

–          begeleiding bij de eerste maanden in een nieuwe functie.

Afscheid zonder wrok

Tussentijds houdt Wieringa vindt u op de hoogte van de voortgang. Bijna altijd kan de kandidaat aan het eind van het traject een frisse start maken, soms op een verrassende plek. Hij zal zonder wrok afscheid van u nemen. U heeft zich een zorgzaam en verantwoordelijk werkgever getoond en bouwt een reputatie op die – wanneer de arbeidsmarkt over enkele jaren krap is – zeker in uw voordeel zal uitpakken!

Voorbeeldcase: IKEA

IKEA verplaatst in 2009 en 2010 de afdelingen Logistiek en Inkoop Planten van Nederland naar het buitenland. Stafmedewerkers van deze afdelingen krijgen de mogelijkheid om mee te verhuizen. Wie hier niet voor voelt, krijgt een outplacement aangeboden. Deze geste wordt door de medewerkers gewaardeerd. Bijkomend effect is dat IKEA hen tot zo kort mogelijk voor de feitelijke verhuizing voor het bedrijf kon behouden en de afdelingen niet worden verlamd door voortijdige leegloop. In 2009 begonnen 17 kandidaten aan een outplacementtraject. Medio 2010 hebben allen een passende positie gevonden.

Theo Noordman (44), tot augustus 2009 business developer voor IKEA, nu project developer bij de Kennisalliantie, een organisatie die zich inzet voor de versterking van de kenniseconomie in Zuid-Holland:

`Ik heb getwijfeld voordat ik begon aan een outplacementtraject; eigenlijk deed ik het met lichte tegenzin, omdat ik vond dat ik er ook alleen wel uit zou moeten kunnen komen. Maar kies je voor geld in plaats van outplacement dan kom je in een chaotisch proces terecht: je stuitert van links naar rechts en belandt eigenlijk bij toeval in een nieuwe baan. Dat had ik eerder aan den lijve ondervonden; ik wilde het nu anders aanpakken.

Achteraf ben ik heel blij met die beslissing. Dankzij de coaching door Jan Maarten herwon ik de controle over mijn situatie. De gesprekken met hem brachten rust, zelfvertrouwen en de zekerheid dat – ook al moest ik af en toe een afwijzing incasseren – ik hoe dan ook op de goede weg was. Ik wist dat tientallen mensen voor mij op deze gestructureerde manier een passende nieuwe baan hadden gevonden en dat het ook mij zeker zou gaan lukken als ik me zou openstellen voor het proces.

Zo is het inderdaad gegaan: ik ben heel tevreden met de baan die ik nu heb. Bij Ikea was ik bezig met vooruitkijken, trends signaleren. Nu werk ik in een andere sector; het is mijn rol om innovatieve projecten aan te jagen. Ik kijk nog verder vooruit en daar heb ik veel plezier in.

Al blijft het spijtig dat Ikea besloot om mijn afdeling naar het buitenland te verplaatsen, ik vind het correct dat ze mij een onafhankelijke coach hebben geboden met wie ik open en eerlijk kon praten. Nu ben ik er zelf uiteindelijk ook beter van geworden.’