Assessment-specials

Een assessment is per definitie maatwerk. In het verleden heeft Wieringa vindt de volgende formules ontwikkeld die succesvol zijn gebleken.

Artsenassessment

Advocatenassessment

Salesassessment

Zaterdag-assessment

Menig beslisser in selectieprocedures kent het fenomeen van de medewerker in spe die eind van de maand elders moet opzeggen. Onder deze tijdsdruk wil een assessment in het weekend weleens de oplossing zijn. Juist voor deze bijzondere situatie heeft Wieringa vindt het zaterdag-assessment

Micro-assessment

Bij een beperkte testvraag die naar psychologische maatstaven rechttoe-rechtaan is, zet Wieringa vindt op verzoek het micro-assessment in. De onderzoeksvraag moet zich dan met een eenvoudige testbatterij laten beantwoorden. Voordelen: het micro-assessment vergt bij eenzelfde kwaliteit minder tijd en geld. Testdatum en terugkoppeling zijn snel te regelen.

Meerdaags assessment

Soms hebt u een positie te vergeven waarbij het assessment het hoge afbreukrisico nadrukkelijk moet meewegen. Wieringa vindt adviseert in zulke complexe situaties een meerdaags assessment. Vraag naar de mogelijkheden.

Assessment op locatie

Wieringa vindt test ook buiten het eigen kantoor. De opdrachtgever kan een voorkeur aangeven voor een locatie dichterbij – bijvoorbeeld bij (assessmentcenter)trajecten met meerdere kandidaten.