Coaching

Er bestaat niet zoiets als dé coachingvraag. Elementen die wel in veel coachingtrajecten terugkeren zijn: zelfinzicht vergroten, vaardigheden uitbreiden, koers bepalen. De aanpak van Wieringa vindt is pragmatisch waar het kan, en diepgravend waar dit ook op korte termijn voordelen oplevert. Met een coach vanWieringa vindt krijgt uw medewerker gelegenheid te groeien in de eigen kwaliteiten, en deze beter in te zetten voor de organisatie.

Coaching start veelal met een potentieelassessment. Gemiddeld is een coachingvraag in een serie van maximaal zes gesprekken beantwoord. De inhoud en noodzakelijke duur variëren per persoon en vraagstelling.